MPSC Posts and Salary

MPSCClass A –Gazetted

Sr. No.PostsSalary
   
1DEPUTY COLLECTOR, GROUP A –DCASalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances
2DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE / ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, GROUP A –ACPSalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowanceand other allowances.
3ASSISTANT COMMISSIONER OF SALES TAX, GROUP A –ASCSalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances
4REGISTRAR, CO-OP. SOCIETIES, GROUP ASalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances.
5DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER / BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GROUP A –DCESalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances.
6ASSISTANT DIRECTOR, MAHARASHTRA FINANCE AND ACCOUNT SERVICE, GROUP A –MFASalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances.
7CHIEF OFFICER, MUNICIPAL CORPORATION / MUNICIPAL PARISHAD, GROUP A –COASalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances.
8SUPERINTENDENT OF STATE EXCISE, GROUP A –SSESalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances.
9EDUCATION OFFICER, MAHARASHTRA EDUCATION SERVICE, (ADMINISTRATIONBRANCH) GROUP A –EOBSalary: 15,600-39,100 + 5400 Dearness allowance and other allowances
10TAHSILDAR, GROUP A –TAHSalary: 15,600-39,100 + 5000 Dearness allowance and other allowances.

Our Successful Students

ibps po course
ibps po course
govt. jobs vacancies

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणार्‍या परीक्षा :

 • राज्यसेवा परीक्षा
 • पोलिस उपनिरीक्षक / सहाय्यक / विक्रीकर निरीक्षक
 • टंकलेखक / लिपीक परीक्षा

राज्यसेवा परीक्षा :

राज्य शासनातील गट अ व ब संवर्गातील पद भरण्यासाठी ही परीक्षा घेण्यात येते.

परीक्षेमार्फत भरली जाणारी पदे :

गट-अ

 • Deputy Collector  उपजिल्हाधिकारी
 • Deputy Superintendent of Police (DySP)   पोलिस उपअधीक्षक
 • Assistant Commissioner of Police (ACP)  सहाय्यक पोलिस आयुक्त
 • Sub-registrar Cooperative Societies  उपनिबंधक सहकारी संस्था
 • Deputy Chief Executive Officer  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
 • Block Development Officer (BDO)  गट विकास अधिकारी
 • Tahsildar तहसीलदार
 • Desk Officer डेस्क अधिकारी
 • Assistant Regional Transport Officer (ARTO) सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
 • M.F.A.S (Maharashtra Finance & Account Service) महाराष्ट्र वित्त व खाते सेवा
 • Chief Officer (Nagarpalika) ( I & II) नगरपालिका
 • Assistant Commissioner of Sales Tax विक्री कर सहाय्यक आयुक्त
 • Mantralaya Section Officer मंत्रालय विभाग अधिकार

गट-ब • Taluka Inspector of Land Records (TILR) भूमी अभिलेखांचे तालुका निरीक्षक
 • Naib Tahsildar  नायब तहसीलदार

 

परीक्षेचे स्वरूप :

पूर्व परीक्षा : पूर्व परीक्षेसाठी 200 गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतात, यासाठी आपणास 2 तासांचा वेळ असेल. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठबहुपर्यायी असून प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेत असेल. पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणेच आहे.

मुख्य परीक्षा : यात 6 पेपर एकूण 800 गुणांकरिता असतात.

पेपर-1 : मराठी गुण-100 वेळ-तीन तास

पेपर-2 : इंग्रजी गुण-100 वेळ -तीन तास

मराठी व इंग्रजी दोन्ही पेपर हे दिर्घोत्तरी स्वरूपाचे असतील. भाषा अभ्यासक्रमात निबंध लेखन, व्यवहार, अहवाल लेखन, पत्रकार परिषद, औपचारिक भाषण तयार करणे, संवादकौशल्य, उतार्‍यावरील प्रश्न भाषांतर, सारांश लेखन व व्याकरण इ चा समावेश असेल.

Paper – I – History & Geography

Paper –II – Indian Constitution & Indian Politics (with ref. to Maharashtra)& Law

Paper – III – Human Resource Development (HRD) & Human Rights

Paper – IV – Economics of Planning & Development Science &Technology Development

चारही पेपर हे बहुनिष्ठबहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. या अभ्यासक्रमाची पातळी पदविस्तरावरची असते, 3:1 या प्रमाणे निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत असेल (चुकीच्या 3 उत्तरांसाठी 1 गुण वजा केला जाईल) प्रत्येकी पेपर 150 गुणांचा असेल व वेळ दोन तास असतील.

प्रत्येक पेपर मध्ये खुल्या गटातील उमेदवारांना 45% गुण व राखीव वर्गातील उमेदवारांना 40% गुण मिळवण आवश्यक आहे.

मुलाखतीसाठी 100 गुण असतील.

Our Successful Students

ibps po course
ibps po course
govt. jobs vacancies

Class B  Officers

 1. DEPUTY EDUCATION OFFICER, MAHARASHTRA EDUCATION SERVICE, (ADMINISTRATION    BRANCH) GROUP B – DEB
Salary: 9,300-34,800 + 4800 Dearness allowance and other allowances.
 1. ASSISTANT REGIONAL TRANSPORT OFFICER, GROUP B – ART
Salary: 9,300-34,800 + 4600 Dearness allowance and other allowances.
 1. ACCOUNTING OFFICER, MAHARASHTRA FINANCE AND ACCOUNT SERVICE, GROUP B
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. SECTION OFFICER, GROUP B – SOB
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. ASSISTANT BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GROUP B – BDO
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. CHIEF OFFICER, MUNICIPAL CORPORATION / MUNICIPAL PARISHAD, GROUP B
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. ASSISTANT REGISTRAR, CO-OP. SOCIETIES, GROUP B – ARB
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. DEPUTY SUPERINTENDENT, LAND RECORDS, GROUP B – DSL
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. DEPUTY SUPERINTENDENT, STATE EXCISE, GROUP B – DSE
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. ASSISTANT COMMISSIONER, STATE EXCISE, GROUP B – ASE
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. NAIB TAHSILDAR, GROUP B – NTB
Salary: 9,300-34,800 + 4300 Dearness allowance and other allowances.
 1. ASSISTANT DIRECTOR, SKILL DEVELOPMENT, EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP, GROUP A
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances.
 1. SKILL DEVELOPMENT, EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP GUIDING OFFICER, GROUP B
Salary: 9,300-34,800 + 5000 Dearness allowance and other allowances.
 1. INDUSTRY OFFICER, TECHNICAL , GROUP B
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances. In This exam there are MPSC class 1 officer posts and MPSC Class 2 officer posts.
 1. INDUSTRY OFFICER, TECHNICAL , GROUP B
Salary: 9,300-34,800 + 4400 Dearness allowance and other allowances. In This exam there are MPSC class 1 officer posts and MPSC Class 2 officer posts.

Our Successful Students

ibps po course
ibps po course
govt. jobs vacancies
Call Now